مقاله ای در مورد اولین تجمعات انسانی در ایبریا

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 10:10 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد سن سنجی اولین تجمع انسانی در غرب اروپا با استفاده از شواهد موجود در سیستم تراسهای رودخانه ای در شمال فرانسه

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 10:7 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد تکامل و پیشرفت در ابزارهای سنگی انسان اوایل تا اواخر پلئیستوسن

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 10:3 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد روشهای مطالعه تکامل انسان

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 10:1 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد استخوانهای دست انسان اوایل دوره پلئیستوسن

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:59 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد تکامل انسان

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:57 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد اختلافات اکوژئوگرافی در هابیتهای نئاندرتال

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:54 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد نقش تکتونیک، نیروهای اربیتالی و شرایط اقلیمی جهانی در تکامل انسان در آفریقا

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:52 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد oblazowa 1 early modern human

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:50 توسط M.M.M |

مقاله ای در مورد عصر پارینه سنگی و بقایای کشف شده از انسان نئاندراتال

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:43 توسط M.M.M |

مطالب قدیمی‌تر